Regnskap

REGNSKAP

Gjennom Tripletex opplever du et sømløst helintegrert system. EHF- faktura lastes automatisk opp til bokføring. Bruk mobiltelefonen for å godkjenne betalinger som vi har sendt til banken. Nærmest samtidig som du registrer salg i kassasystemet oppdateres dette i regnskapet. Du bruker mobiltelefonen til å ta bilde av kvitteringer og utlegg, trykk send og du trenger ikke tenke mer på det. 

Hva oppnår du ved å bruke Tripletex?

Du vil alltid ha et ajourført og oppdatert regnskap. 

Du får større eierforhold til regnskapet.

Du kan løpende bruke regnskapet som beslutningsgrunnlag for økonomiske handlinger.

Du trenger ikke bekymre deg for offentlige frister.

Du får bedre tid til å utvikle din bedrift .

Hva må du selv gjøre?

Gi oss din tillit og overlat ansvaret til oss, din tillit er vår viktigste kapital.

 

 

Kontakt oss

Regnskapsplikt generelt

I utgangspunktet har alle som driver næringsvirksomhet, regnskapsplikt etter rl. § 1-2. Det samme gjelder også for visse foretak selv om de ikke driver næringsvirksomhet. Loven skiller mellom foretak som bare har plikt til registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger etter rl. kap. 2 (begrenset regnskapsplikt), og foretak som i tillegg har plikt til å utarbeide årsregnskap (full regnskapsplikt). Lignings-ABC bruker ordet «regnskapsplikt» både om full og begrenset regnskapsplikt.

Skatteetaten kan i enkelttilfelle pålegge den som antas å drive næringsvirksomhet regnskapsplikt etter kapittel 2 for den virksomhet som drives. Slikt pålegg kan begrenses til å gjelde enkelte bestemmelser i kap. 2. Se for øvrig Skattedirektoratets melding, Ko nr. 2/2000 i Utv. 2000/1705.

Adresse

Solstrandveien 19
9020 Tromsdalen

Phone

Telefon: 77 67 22 21
Mobil: 91 56 35 51

E-post

E-Post: post@trygg-okonomi.no