Tiltak for kontroll av kundeforhold

Vi utfører tiltak for å ta vare på kundene våre

Fyll ut skjema

Kundetiltak

Trygg-Økonomi AS har i henhold til Lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering mv., plikt til å utføre kundetiltak ved etablering og ved løpende oppfølging av kundeforhold. Formålet med dette er å yte tjenester innenfor den rapporteringspliktiges virksomhet underlagt hvitvaskingsreglene. Kundetiltaket omfatter registrering og kontroll av opplysninger om foretaket, og legitimering av kundens berettigede representant samt registrering av reelle rettighetshavere.

Innhenting av kundeopplysninger

Vil du vite mer om hvorfor vi utfører disse kundetiltakene?

Ta kontakt, så svarer vi på spørsmålene dine.

Kontakt oss i dag!