Lønn

LØNN

Lønningen blir utarbeidet basert på opplysninger vi mottar om de ansattes lønnsgrunnlag. Regelverket omkring lønn er komplisert og blir ofte endret. Vi anbefaler derfor å overlate hele lønnsarbeidet til oss. Vi sørger for:

  • utsendelse av lønnslipper
  • overføring av lønn til skattetrekkskonto og de ansattes konto.
  • terminoppgaver
  • Og månedlig rapportering (a-ordningen).

Adresse

Tromsøysundveien 14
9020 Tromsdalen


Phone


Telefon: 77 67 22 21
Mobil: 91 56 35 51
Telefaks: 77 68 05 00

E-post

E-Post: post@foregnskap.no