Budsjettering

Budsjettering

Det å planlegge de økonomiske handlinger og transaksjoner for kommende år kan være svært vanskelig og utfordrende. Et pålitelig budsjett vil være et viktig styringsverktøy for bedriften. Et kvalitetssikret budsjett vil være vel så nyttig som et avlagt regnskap som beslutningsgrunnlag. Et budsjett kan måles mot bokført regnskap, på den måten vil ledelsen kunne på et tidlig tidspunkt gjennomføre tiltak for å oppnå ønsket målsetting. Tar man de ansatte med på budsjettprosessen vil det i seg selv kunne bidra til økt motivasjon.

Vi utarbeider budsjetter basert på historiske tall og informasjon om forventninger som ligger til grunn for det kommende år.

Kontakt oss

Adresse

Solstrandveien 19
9020 Tromsdalen

 

Phone

 

Telefon: 77 67 22 21
Mobil: 91 56 35 51

E-post

E-Post: post@trygg-okonomi.no