Trenger man regnskapsfører i dagens verden?

Hvem trenger vel regnskapsfører i dag, nå som det finnes så mange brukervennlige regnskapssystemer tilgjengelig på markedet? Det er en smal sak å registrere bilag – men er hele jobben gjort da?

Hvis man ikke har ansatte og kanskje bare skal føre noen få transaksjoner, går det sikkert greit å gjøre jobben selv, men bedrifter med flere ansatte burde kanskje tenke seg om både to og tre ganger før man kutter regnskapsføreren.

En ting er enkle ting som å fakturere, registrere kostnadsbilag, avstemminger og beregning av merverdiavgift, men hva med alle andre spørsmål som:

·        Krav til dokumentasjon av kjøp og salg?

·        Lovlighet av transaksjoner med nærstående?

·        Lån til aksjonærer?

·        Vurdering av om det er best å ta ut lønn eller utbytte?

·        Verdsetting av eiendeler i regnskap?

·        Hva er forsvarlig egenkapital og likviditet i et selskap?

·        Kontroll på rapporteringsfrister?

·        Utarbeide skattemelding?

Feil i regnskap kan gi feil beslutningsgrunnlag når driften skal vurderes, og uten riktig vurdering av ting som varelager og kundefordringer, bærer det fort galt av sted.

Vi i Trygg Økonomi mener en av de viktigste oppgavene en regnskapsfører har, er å veilede og være rådgiver i denne type spørsmål. Det er nettopp derfor en av våre målsettinger er å være et naturlig ledd i verdikjeden til våre kunder og hvorfor tillit, tilgjengelighet og samarbeid er Trygg Økonomis grunnverdier.   

Ta kontakt for en prat om nettopp din bedrift og hva vi kan tilby.