Skatteregler ved elbil som firmabil

Bruker du eller dine ansatte elbil som firmabil? Slik kan du dokumentere strømforbruk som er fradragsberettiget.

Dyrt drivstoff, bompenger og miljøhensyn gjør at stadig flere velger elbil. Ved bruk av egen bil i arbeid er det mange som mottar kjøregodtgjørelse fra arbeidsgiver.

Bruk av firmabil privat beskattes. Men om arbeidstaker kjører fra sitt hjem og direkte til en kunde (ikke via sin faste arbeidsplass), er arbeidsgivers dekning av utgiftene til kjøring ikke skattepliktig.

Det gis da fradrag for kostnader ved bilholdet, men dette kompliseres ved at det nå blir stadig vanligere med elbiler.

Fradrag for strøm til elbil


Strømforbruk ved lading av bil hjemme er fradragsberettiget, men hvordan skal slike utgifter dokumenteres?

Det finnes i skrivende stund ingen spesifikke krav til hvordan ladekostnader skal dokumenteres ved fradrag.

Slik kan du synliggjøre strømutgiftene

Arbeidstaker må derfor synliggjøre strømutgiftene så godt som mulig på en etterprøvbar måte, for eksempel med disse metodene:

1. Arbeidstaker kan ha en egen strømmåler på uttaket som brukes til å lade firmabilen. Et problem kan imidlertid være at man ikke har noen garanti for at også andre biler lades på dette uttaket.

2. En kanskje mer praktisk tilnærming kan være at arbeidstaker lager en oversikt over strømkostnadene ved å sette opp gjennomsnittlig pris pr. kwh, hvor mange kwh som brukes ved lading, samt antall ladinger hjemme.

Ved å anslå hvor langt bilen kan kjøre på fulladet batteri, kan man lage et oppsett som viser prisen pr. kjørte km. Svakheten med denne metoden er jo at arbeidstakeren kan lade andre steder enn hjemme. I slike tilfeller må arbeidstakeren i sin beregning trekke fra den andelen av kjøringen eller antall ladinger der bilen ikke er ladet hjemme.
Det finnes også applikasjoner til mobiltelefoner som viser nøyaktig strømuttak og reell pris pr lading. Med slike opplysninger vil det være mulig å sette opp et forholdsvis nøyaktig regnskap over ladekostnader. 

Ta gjerne kontakt om du ønsker nærmere veiledning i spørsmål om bilbruk, fradragsrett og skatteplikt.

I mellomtiden – kjør pent!