Skatt på utleie av bolig

Utleie av bolig er det mange som driver med, og ikke alle er klar over at måten man leier ut på kan innebære at virksomheten blir beskattet som næringsvirksomhet.

Skatteetaten har lagd noen retningslinjer for hvordan man skal vurdere utleie av bolig, og det som mange har fått med seg er at hvis man har fem leieobjekter eller mer, blir dette uansett regnet som næringsvirksomhet.

Det er derimot ikke like kjent at også utleie av færre enheter enn fire kan bli ansette som næringsvirksomhet. Skatteetaten vil nemlig også se hen til hvordan man leier ut, herunder en vurdering av aktivitetsnivået for utleie. Omfattende korttidsutleie, for eksempel gjennom tjenester som Airbnb, som får et preg av pensjonat/hotell/overnattingstjeneste, vil fort bli ansett som å drive næring, selv om det skulle dreie seg om bare en eller to utleieenheter. 

Utleie av bolig kan dermed ha gråsoner som kan være krevende å manøvrere gjennom for menigmann. Er du i tvil om hvordan din boligutleie vil bli beskattet, ta kontakt med oss, så kan vi veilede deg gjennom skattejungelen.