Endring i regelverk

Regjeringen har endret regelverket for obligatorisk tjenestepensjon. Alle ansatte i privat sektor skal få pensjon fra første krone allerede fra 2022.

I de nye reglene om pensjon var fristen med å innrette seg de nye reglene for arbeidsgiver satt til 30. Juni 2022.
Hva betyr dette for deg og bedriften din?
Ansatte har krav på pensjon fra arbeidsgiver fra første krone. Til nå har det kun vært krav om å spare til pensjon for inntekt over 1G (grunnbeløp i folketrygden). 1 G er pr. 01.05.22 kr 111 477.
Ansatte fra og med 13 år skal inkluderes i bedriftens pensjonsordning. Til nå har det ikke vært krav om å spare til pensjon for ansatte under 20 år.
Ta kontakt om du ennå ikke har kontroll på dette eller om du trenger bistand om hvordan dette blir for deg og din bedrift.