Halv skatt og gaver i arbeidsforholdet

Desember er måneden hvor halv skatt, julegaver og julebord er stadig tilbakevendende temaer rundt lunsjbordene i landets bedrifter.

Trygg Økonomi går i denne artikkelen kort gjennom de ulike ordningene rundt dette og hvilke regler som gjelder.

Ordningen med halv skatt

I dagligtalen snakker de fleste om såkalt «halv skatt» før jul. Mange lønnsmottakere jobber til og med ekstra i november, for å nyte godt av redusert skatt i desember, men er virkelig staten så generøs?

 

Praksisen med halv skatt er ikke en gave eller goodwill fra skattemyndighetene, men en konsekvens av at man har fordelt skattetrekket gjennom året. Den enkeltes skattekort er derfor basert på at skatten betales i 10,5 måneder.

 

Halv skatt før jul betyr dermed at lønnen er delvis trekkfri, ikke skattefri.

 

Julebord

Julebord er kanskje det vanligste velferdstiltaket i norsk arbeidsliv, hvor arbeidsgiver gjerne spanderer et hyggelig måltid for sine ansatte.

 

Som for de øvrige skattefrie ordningene, er det også her noen kriterier som oppfylles for at julebordet skal være skattfritt for de ansatte.

 

Først og fremst må alle ansatte få tilbud om å være med, da julebordet skal være et velferdstiltak for å skape bedre samhold, motivasjon og arbeidsglede.

 

Videre må kostnadene pr arbeidstaker vurderes som rimelig, også sett i sammenheng med de totale kostnadene for velferdstiltak som arbeidsgiver har hatt gjennom året.

 

«Rimelig» har ingen beløpsgrense, men må vurderes opp mot det som til enhver tid er vanlig i arbeidslivet. Et godt måltid på en anerkjent spiseplass vil derfor normalt ikke utløse skatteplikt.

 

Gaver i arbeidsforhold

Skal julegaver til de ansatte beskattes som lønn?

 

I utgangspunktet er gaver fra arbeidsgiver ansett som en fordel oppnådd i arbeidsforholdet, og dermed skattepliktig på lik linje med lønn. Det finnes imidlertid unntak.

 

I grove trekk er gaver i arbeidsforhold til en verdi av inntil 5000 kr i året ikke skattepliktig, forutsatt at gaven ikke består av penger. Skattefritaket gjelder for ansatte og styremedlemmer. Eksempler på slike gaver på annet enn pengebeløp kan være elektrisk kommunikasjon, fri bil eller gavekort som ikke kan løses inn i kontanter.

 

Videre er det skattefritak for gaver i forbindelse med jubileum, tjenestetid og for såkalte oppmerksomhetsgaver. Den som for eksempel har jobbet i 20 år i en bedrift, kan derfor motta en skattefri påskjønnelse fra arbeidsgiver til en verdi av inntil 8000 kroner, men da kan det som nevnt ikke være utbetalt i penger.

 

For jubileumsgaver i arbeidsforhold, her typisk en bursdagsgave ved runde år, er verdien av skattefri gave 4000 kroner, også her forutsatt at gaven består av annet enn pengebeløp.

 

Gaver som konfekt, blomster osv. som arbeidsgiver gir for eksempel ved sykdom, bryllup, familieforøkelse eller annet, er skattefrie så lenge dette er innenfor vanlig, rimelig prisnivå for denne type oppmerksomhet.

 

Personalrabatt

Den som får personalrabatt hos sin arbeidsgiver, kan benytte dette skattefritt for inntil 8000 kroner pr. år Ordningen med personalrabatt gjelder både for varer og tjenester som din arbeidsgiver omsetter, men også for andre selskap som måtte være i samme konsern.

 

 

Kombinasjon av ordningene

Det er tillatt å kombinere gavegrensen fra arbeidsgiver på 5000 kr med skattefritaket for personalrabatt på inntil 8000 kr.

 

Har du i tillegg for eksempel 60-årsdag og 20 år i samme bedrift i samme kalenderår, kan du teoretisk motta gaver fra arbeidsgiver for 25 000 kr uten å måtte betale skatt for dette.

 

Her er det kanskje på sin plass å påpeke at gaver fra arbeidsgiver er selvsagt ikke noe man har krav på, men at en del arbeidsgivere har praksis på dette ovenfor sine ansatte og styremedlemmer.

 

Konklusjon

Det er akseptert at arbeidsgiver kan gi sine ansatte påskjønnelser og gjennomføre velferdstiltak uten at arbeidstakerne må skatte for fordelene av dette.

 

Dette forutsetter at man holder seg innenfor noen konkrete beløpsgrenser og ellers i henhold til det som til enhver tid er ansett som rimelig og akseptabelt i markedet.

 

Dersom man bommer på disse ordningene, vil det kunne utløse skatteplikt hos arbeidstakerne. Man risikerer dermed at det som skulle være en hyggelig handling fra arbeidsgiver fører til irritasjon hos de ansatte.

 

Ta gjerne kontakt med oss for å diskutere disse og andre skatte- og regnskapsmessige spørsmål. Kontaktinformasjon finner du på vår nyoppussede www.trygg-okonomi.no.

 

Vi ønsker alle en fredfull adventstid og er alltid parat for å bistå innenfor våre fagfelt.